KOCAELİ GEBZE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İSGB

İş Sağlığı ve Güvenliği Bürosu
İSGB

 

22-02-2016 

GEBZE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
 
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ BÜROSU

22-02-2016 

 

 

 

       6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ve ilgili mevzuata uygun olarak Müdürlüğümüz bünyesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Bürosu kurulmuştur.

      Büromuzun  amacı müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda iş sağlığı ve güvenliği kültürünü en üst düzeye çıkarmak, rehberlik yapmak, mevzuatta belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek, sağlıklı ve güvenli okullarda öğretmen ve öğrencilerimizin eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmelerini sağlamaktır.  

 İş Sağlığı ve Güvenliği Bürosunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  (1) İSG Bürosu, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunulması amacıyla;

a) İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene rehberlik yapılmasından ve öneriler hazırlayarak onayına sunulmasından,

b) Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile yapılacak sağlık gözetiminin uygulanmasından,

c) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda planlama yapılarak işverenin onayına sunulmasından,

ç) İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ile ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasından,

d) Yıllık çalışma planı, yıllık değerlendirme raporu, çalışma ortamının gözetimi, çalışanların sağlık gözetimi, iş kazası ve meslek hastalığı ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgilerin ve çalışma sonuçlarının kayıt altına alınmasından,

e) Çalışanların yürüttüğü işler, işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ve maruziyet bilgileri ile işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi sonuçları, iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanmasından,

f) İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde okul/kurumlarda iş kazası ve meslek hastalığının önlenmesine amacı ile işverenlere, işveren vekillerine, çalışanlara ve uzmanlara yönelik mahalli hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi ve uygulamalarının izlenmesinden,

g) Okul ve kurum yöneticileri (işveren ve işveren vekilleri), okul/ kurumlardaki  iş güvenliği uzmanları ve diğer yöneticilerin bilgilendirilmesi, koordinasyonun sağlanmasından,

      h) İşyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri ile ilgili yönetmelik ile İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında hizmet verdikleri alanlarda belirtilen görevlerin yerine getirilip getirilmediğinin izlenmesinden, sorumludurlar.

 

Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

İş Sağlığı ve Güvenliği Bürosu

Telefon:  02626411036-1105

E-mail : gebzeisg41@gmail.com

 

Dosyaları indirmek için ilgili yazıyı Tıklayınız...

 

·  İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin 2014/16 nolu Genelge için Tıklayınız...

·  İSG Çalışmaları Tablo için Tıklayınız...

·  İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Prosedürü için Tıklayınız...

·  İlçe Milli Eğitim İSG İç Yönergesi için Tıklayınız...

·  İSGB İşveren İSG Kılavuzu için Tıklayınız...

·  İSGB İşveren ve İSG Kılavuz Formları için Tıklayınız...

·  Okul/Kurum Müdürlerine (işveren) Sunu için Tıklayınız...

·  Okul Tehlikeleri Alınması Gereken Önlemler Sunu için Tıklayınız...

·  Risk Değerlendirme (2016) Sunu için Tıklayınız...

·  Okul Temizliği Hijyen Sunu  için Tıklayınız...

·  Kimyasal Tem Urun Doğru Kullanımı Sunu için Tıklayınız...

·  Öğrenci / Çırak İSG İşlemleri ve Gerekli Belgeler için Tıklayınız...

·  İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanların El Kitabı için Tıklayınız...

·  İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Bildirim Formu için Tıklayınız...

·  Ramak Kala Olay Tutanağı Bildirim Formu için Tıklayınız...

·  Acil Durum Ekiplerinin oluşumu ile ilgili Tıklayınız...

·  Acil Durum Ekiplerinin Görev ve Sorumlulukları için Tıklayınız...

·  Okul Kantini Hijyen Kılavuzu için Tıklayınız...

·  İşyeri Tehlike Sınıfları Nace Kodları için Tıklayınız...

·  Sağlıklı Bilgisayar  Kullanım Kılavuzu  için Tıklayınız...

·  Ofis Egzersizleri için Tıklayınız...

·  Okul ve Kurumlarımız için İsg Rehberi için Tıklayınız...

·  Kusursuz Eğitim Projesi için Tıklayınız...

·  Acil Durum Kat Tahliye Planı için Tıklayınız...

·  Form ve Talimatlar için Tıklayınız...

·  Sivil Savunma Denetim ve Performans Rehberi için Tıklayınız...

·  Risk Tabanlı Ödenek dosyaları için Tıklayınız...

·  Merkez İSG Birimi Risk Tabanlı Ödenek Sunu dosyaları için Tıklayınız...


           Kanun/Yönetmelikler

·  6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Bakınız...

·   İSG Kurulları Hakkında Yönetmelik. Bakınız...

·  Risk Değerlendirme Yönetmeliği. Bakınız...

·  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik. Bakınız...

·   İşyerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik. Bakınız...

·  KKD Yönetmelik. Bakınız...

·  Hijyen Eğitimi Yönetmeliği. Bakınız...

·  Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği. Bakınız...

·  Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği. Bakınız...

·  İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği. Bakınız...

·  Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik. Bakınız...

·  İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik. Bakınız...

·  İSG Çalışan Temsilcisi Tebliğ Bakınız...

 

 

Not: Çalışmalarımız İSG Rehberlik ve Gözetim, Çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Acil Durum Ekiplerinin Eğitimleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yenileme Eğitimleri plan dahilinde devam etmektedir. 

      Eğitimi tamamlanan kursiyerler e-sertifika üzerinden gerekli değerlendirme formlarını doldurarak sertifikalarını görüntüleyebilirler.

E-Sertifika görüntüleme işlemleri için Tıklayınız..

      

  

                              Süleyman DOĞDU                                                                                         Şenol PEKGÖZ

                              İSG Büro Yöneticisi                                                                              İşveren Vekili / Şube Müdürü

   

                                   

                                                                                 Şener DOĞAN

                                                                     İşveren / İlçe Milli Eğitim Müdürü

Gebze İlçe Milli Eğitim Hizmet Binası, Güzeller Mah. Kavak Cad. No7 GEBZE / KOCAELİ - 262 6411036

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.